Genestra 泛醇 100 毫克(30 粒軟膠囊)


尺寸: 30 粒軟膠囊
價格:
銷售價格$42.25 CAD

結帳時計算運費

描述

獨特來源
• 酵母發酵和生物活性形式的 CoQ 10
高吸收形式
• CoQ10 的還原形式具有高生物利用度。
強效抗氧化劑
• 與傳統 CoQ 10相比,總 CoQ10 的持續血漿濃度較高 補充
• 維持身體健康的抗氧化劑
• 支持心血管健康

補充事實

每個膠囊含有
泛醇(輔酶 Q10 的 Kaneka QH™ 活性抗氧化劑形式)。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 100毫克

最近瀏覽過的

免責聲明:資訊和隨附的視覺效果僅供參考。請注意,本網站提供的資訊並非旨在取代專業的醫療建議、診斷或治療。產品說明和相關營養資訊由供應商提供。

You may also like